Merumus dan mengamalkan konsep tayamum dengan betul secara beradab

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menerangkan pengertian tayamum
  2. Menerangkan sebab-sebab yang mengharuskan tayamum
  3. Menjelaskan rukun dan sunah tayamum
  4. Menghuraikan syarat-syarat tayamum
  5. Mengaplikasi cara-cara tayamum
  6. Memperincikan perkara-perkara yang membatalkan tayamum
  7. Merumus kepentingan tayamum
  8. Menjaga kebersihan dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini