Pembangunan Kod Arahan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal pasti fitur-fitur pada antara muka perisian pengaturcaraan
  2. Menggunakan fitur-fitur untuk menggerakkan objek, memasukkan dialog, bunyi dan objek baharu dalam perisian pengaturcaraan
  3. Membina atur cara struktur kawalan jujukan menggunakan fitur-fitur yang sesuai untuk sesuatu objek: i. Melakukan pergerakan dari kedudukan A ke kedudukan B dengan kadar kelajuan berbeza. ii. Memaparkan dialog yang sesuai. iii. Mengeluarkan bunyi yang sesuai.
  4. Menjalankan atur cara yang dibina dan membaiki ralat sekiranya ada
  5. Menghasilkan satu atur cara baharu menggunakan fitur- fitur yang bersesuaian dalam perisian pengaturcaraan
  6. Membentangkan secara lisan penghasilan atur cara baharu dalam perisian pengaturcaraan