Asas Pengaturcaraan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud pengaturcaraan dan kegunaan atur cara dalam perkakasan harian
  2. Mengenal pasti algoritma iaitu pseudokod dan carta alir
  3. Menulis pseudokod dan melukis carta alir struktur kawalan jujukan dalam situasi ringkas
  4. Menghuraikan satu masalah menggunakan pseudokod dan carta alir
  5. Menilai dan membuat penambahbaikan pseudokod dan carta alir yang dihasilkan
  6. Merumuskan pseudokod dan carta alir yang telah dihasilkan