Meyakini konsep beriman kepada rasul dan mengaplikasikannya dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan pengertian nabi dan rasul
  2. Menerangkan hukum beriman dengan rasul berdasarkan dalil naqli serta terjemahannya
  3. Menyenaraikan 25 nama rasul
  4. Menjelaskan peranan rasul
  5. Menganalisis kepentingan beriman kepada rasul
  6. Membuktikan keimanan kepada rasul melalui tindakan
  7. Menjadikan Rasulullah SAW sebagai ikutan dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah
Nota Ringkas