Objek atau Bahan yang Lebih Tumpat atau Kurang Tumpat daripada Air

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membuat inferens tentang objek atau bahan yang timbul dan objek atau bahan yang tenggelam dengan menjalankan aktiviti
  2. Menghubung kait objek atau bahan yang timbul dan objek atau bahan yang tenggelam dengan ketumpatan
  3. Menyelesaikan masalah bagi mengenal pasti kaedah untuk menjadikan air lebih tumpat
  4. Menjelaskan pemerhatian tentang objek atau bahan yang lebih tumpat dan kurang tumpat daripada air melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif
Eksperimen
Ketumpatan
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris