Pengukuran Luas dan Isi Padu

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan unit yang digunakan untuk mengukur luas dan isi padu
  2. Mengukur luas permukaan sekata menggunakan petak yang berukuran 1cm x 1cm
  3. Menyelesaikan masalah untuk menganggar luas permukaan yang tidak sekata
  4. Mengukur isi padu kotak lohong dengan menggunakan kubus yang berukuran 1cm x 1cm x 1cm
  5. Mengukur isi padu cecair menggunakan alat dan teknik yang betul
  6. Menyelesaikan masalah untuk menentukan isi padu pepejal tidak sekata melalui kaedah sesaran air
  7. Menjelaskan pemerhatian tentang pengukuran luas dan isi padu melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif