Pembiakan Tumbuhan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Memberi contoh tumbuhan bagi setiap cara pembiakan
  2. Menaakul kepentingan pembiakan tumbuhan kepada hidupan
  3. Mengitlak satu tumbuhan boleh membiak melalui pelbagai cara dengan menjalankan projek
  4. Menjelaskan pemerhatian tentang pembiakan tumbuhan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif