Membaca dan menulis teks mudah dan ringkas yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dengan betul

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membaca teks mudah dan ringkas yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dengan betul
  2. Menulis teks mudah dan ringkas yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dengan betul
Latihan untuk topik ini