Merumus iktibar daripada peristiwa penerimaan wahyu Nabi Muhammad s.a.w. dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan pengertian wahyu
  2. Menerangkan peristiwa Nabi Muhammad s.a.w. menerima wahyu pertama
  3. Menganalisis kepentingan penurunan wahyu
  4. Merumus iktibar daripada peristiwa penerimaan wahyu pertama Nabi Muhammad s.a.w.
  5. Menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup