Merumus konsep nama Allah al-Alim dan al-Hakim serta mengaplikasi dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan pengertian nama Allah al-Alim dan nama Allah al-Hakim
  2. Membaca dalil naqli dan ertinya
  3. Menghuraikan kesan beriman dengan nama Allah al-Alim dan al-Hakim
  4. Membuktikan keimanan terhadap nama Allah al-Alim dan al-Hakim melalui tindakan dan mensyukuri nikmat kurniaan Allah