Year 3

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Al-Quran 
Membaca dan mengamalkan Surah Al-Asr dengan betul dan bertajwid dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah
Menganalisis, mengamal dan menghayati Surah Al-Fatihah secara beradab dan istiqamah
Menganalisis, mengamal dan menghayati Surah Al-Fatihah secara beradab dan istiqamah
element 02
Akidah 
Merumus konsep nama Allah al-Alim dan al-Hakim serta mengaplikasi dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah
element 02
Ibadah 
Menilai perkara yang membatalkan solat dan mengamalkan solat dengan sempurna
element 02
Adab 
Merumus konsep adab terhadap Allah melalui syukur sebagai bukti mentaati-Nya secara beradab dan istiqamah