Merumus kefahaman hadith mengasihi orang yang lebih muda dan menghormati orang yang lebih tua secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menerangkan pengertian hadis dan kepentingannya
  2. Membaca hadis dengan betul
  3. Menyatakan terjemahan hadis sabda Rasulullah: "Bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak menghormati orang yang lebih tua "
  4. Menjelaskan adab mengasihi orang yang lebih muda dan menghormati orang yang lebih tua
  5. Menghuraikan kesan mengasihi orang yang muda dan menghormati orang yang lebih tua
  6. Mengamalkan dan menghayati tuntutan hadis dalam kehidupan harian