Pola nombor

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal pasti pola bagi siri nombor yang diberi secara tertib menaik dan menurun satu-satu hingga sepuluh-sepuluh, seratus-seratus dan seribu-seribu
  2. Melengkapkan pelbagai pola nombor yang diberi secara tertib menaik dan menurun satu-satu hingga sepuluh-sepuluh, seratus-seratus dan seribu-seribu
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini