Syarat Wajib dan Syarat Sah Solat

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menerangkan syarat wajib solat
  2. Menerangkan syarat sah solat
  3. Menganalisis kepentingan syarat wajib dan syarat sah solat
  4. Mengaplikasikan tuntutan syarat sah solat dalam aktiviti kehidupan harian