Pendidikan Islam

Bab 3 : Ibadah

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Islam
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang beberapa konsep penting dalam ibadah. Pertama, kita akan mempelajari tentang istinjak selain daripada air. Kita akan belajar cara menggunakan alat-alat beristinjak seperti tisu atau batu. Kedua, kita akan mempelajari syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah solat. Kita akan belajar tentang perkara-perkara yang perlu dipenuhi sebelum kita boleh mula solat. Ketiga, kita akan belajar menghafaz bacaan wajib dalam solat. Kita akan belajar menghafaz bacaan seperti Al-Fatihah dan surah-surah pendek.

Terakhir, kita akan belajar menghafaz bacaan sunat dalam solat. Kita akan belajar menghafaz bacaan-bacaan tambahan yang boleh kita baca dalam solat. Dengan memahami bab ini, kita akan dapat melaksanakan ibadah dengan lebih baik.