Konsep Istinjak Selain Daripada Air

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyenaraikan alat-alat beristinjak selain daripada air
  2. Menerangkan syarat-syarat beristinjak selain daripada air
  3. Menjelaskan cara beristinjak selain daripada air
  4. Menganalisis kepentingan beristinjak selain daripada air
  5. Merumus keutamaan beristinjak mengikut sunnah rasulullah SAW