Konsep Nama Allah; Al-Ahad dan As-Samad

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan pengertian Al-Ahad dan As-Samad
  2. Membaca dalil naqli dan ertinya
  3. Menganalisis dalil aqli nama Allah Al-Ahad dan As-Samad
  4. Membuktikan keimanan terhadap nama Allah Al-Ahad dan As-Samad melalui tindakan dan pengharapannya kepada Allah bagi menjauhi perbuatan syirik