Menghafaz Surah Al-Falaq

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menghafaz surah al-falaq dengan betul dan bertajwid
  2. Mengamalkan surah al-falaq yang dihafaz dengan betul dan bertajwid dalam solat dan dalam kehidupan harian
  3. Memperdengarkan hafazan surah al-falaq dengan betul dan bertajwid
Latihan untuk topik ini