Pendidikan Islam

Bab 1 : Al-Quran

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Islam
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang Al-Quran. Kita akan belajar membaca Surah An-Nas dan Surah Al-Falaq. Kita juga akan belajar menghafaz kedua-dua surah ini. Surah An-Nas dan Surah Al-Falaq adalah surah yang pendek dan mudah dihafaz. Kita perlu membaca dan menghafaz surah ini dengan betul supaya kita dapat memahami maknanya. Dengan belajar bab ini, kita akan dapat memperkukuhkan hubungan kita dengan Allah dan memahami kebaikan yang terkandung dalam Al-Quran.