Rukun Solat

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menerangkan pengertian rukun solat
  2. Menganalisis rukun solat
  3. Membaca dan menghafaz niat solat fardhu serta melakukan amali solat
  4. Menunaikan solat fardhu dengan sempurna
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini