Pendidikan Islam

Bab 4 : Ibadah

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Islam
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang ibadah dalam Pendidikan Islam. Pertama, kita akan mempelajari tentang air mutlak dan kegunaannya. Kita juga akan belajar tentang istinjak, iaitu cara membersihkan diri selepas buang air. Selain itu, kita akan belajar tentang wudhu, iaitu cara membersihkan diri sebelum solat. Kita akan belajar menyatakan bahagian-bahagian air dan jenis-jenis air mutlak. Terakhir, kita akan belajar tentang solat fardhu, iaitu solat yang wajib kita lakukan. Dalam bab ini, kita akan memahami betapa pentingnya ibadah dalam agama Islam.