Solat Fardhu

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan pengertian solat fardhu dan hukum menunaikannya
  2. Menerangkan hukum kewajipan menunaikan solat fardhu berdasarkan dalil naqli
  3. Menghuraikan solat fardhu dan waktu menunaikannya
  4. Menganalisis kepentingan menunaikan solat fardhu
  5. Mengaplikasikan solat fardhu di awal waktu
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini