Wudhu

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan pengertian wudhu
  2. Menerangkan tujuan berwudhu
  3. Menjelaskan rukun-rukun wudhu
  4. Menganalisis perkara-perkara sunat dan makruh ketika berwudhu
  5. Menganalisis perkara-perkara yang membatalkan wudhu
  6. Mengaplikasikan cara berwudhu dengan sempurna
  7. Melazimi wudhu dalam kehidupan harian
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini