Istinjak

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan pengertian istinjak
  2. Menyenaraikan alat-alat beristinjak
  3. Menjelaskan cara beristinjak
  4. Menganalisis kepentingan beristinjak
  5. Mengaplikasikan adab-adab sebelum, semasa dan selepas qada' hajat
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini