Nama Allah (Ar-Rahman dan Ar-Rahim)

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan pengertian Ar-Rahman dan Ar-Rahim
  2. Menerangkan dalil naqli nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim
  3. Mengenal pasti Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah terhadap makhluk
Latihan untuk topik ini