Pendidikan Islam

Bab 3 : Aqidah

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Islam
Dalam bab 'Aqidah' ini, kita akan belajar tentang Rukun Iman dan Rukun Islam. Rukun Iman adalah pegangan dan asas dalam kehidupan kita setiap hari. Ia terdiri daripada enam perkara yang kita mesti percaya, seperti percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat, dan takdir. Rukun Islam pula adalah pegangan dan asas dalam amalan kita setiap hari. Ia terdiri daripada lima perkara yang kita mesti lakukan, seperti mengucap dua kalimah syahadah, mengerjakan solat, berpuasa, memberi zakat, dan menunaikan haji.

Selain itu, kita juga akan mempelajari nama Allah yang penting, iaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman bermaksud Allah yang Maha Pengasih, manakala Ar-Rahim bermaksud Allah yang Maha Penyayang. Dengan mempelajari bab ini, kita akan memahami lebih lanjut tentang aqidah dan bagaimana ia berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari.