Memulakan bacaan dengan hamzah wasal

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membaca kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan hamzah wasal berbaris fathah, kasirah dan dhommah dengan betul dan bertajwid
  2. Membaca kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan hamzah wasal selepas huruf bertanwin dengan betul dan bertajwid
  3. Membanding beza bacaan kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan hamzah wasal berbaris bathah, kasirah dan dhommah dengan betul dan bertajwid
  4. Talaqi bacaan kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan hamzah wasal berbaris fathah, kasirah, dhommah dan bacaan hamzah wasal selepas huruf bertanwin dengan betul dan bertajwid
  5. Mengaplikasikan bacaan kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan hamzah wasal berbaris fathah, kasirah, dhommah dan bacaan hamzah wasal selepas huruf bertanwin dengan betul dan bertajwid dalam pembacaan al-quran