Huruf hijaiyah berbaris bersambung

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membaca huruf bersambung dengan kalimah berbaris fathah dengan betul dan bertajwid
  2. Membaca kalimah yang mengandungi huruf mad (alif) dan tanda bacaan mad dengan betul dan bertajwid
  3. Membaca huruf bersambung dengan kalimat berbaris kasrah dengan betul dan bertajwid
  4. Membaca kalimat yang mengandungi huruf mad (ya) dan tanda bacaan mad dengan betul dan bertajwid
  5. Membaca huruf bersambung dan kalimat berbaris dhomah dengan betul dan bertajwid
  6. Membaca kalimah yang mengandungi huruf mad (wau) dan tanda bacaan mad dengan betul dan bertajwid