Pembiakan manusia

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Memerihalkan fungsi organ pembiakan lelaki dan perempuan
  2. Menjelaskan proses persenyawaan manusia sehingga bayi dilahirkan
  3. Menaakul kepentingan pembiakan kepada manusia
  4. Menjelaskan pemerhatian tentang pembiakan manusia melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif
Nota Ringkas