Teks berdasarkan Tema

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membaca teks berdasarkan tema: (a) Sains dan Teknologi, (b) Kesenian Islam, (c) Teknologi Maya
  2. Membina dan menulis teks berdasarkan tema
  3. Membina, menulis dan membaca pelbagai jenis teks berdasarkan tema
  4. Melaksanakan aktiviti penulisan jawi pelbagai jenis tema di luar waktu pengajaran dan pembelajaran
Latihan untuk topik ini