Adab terhadap Harta Benda dan Kemudahan Awam

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Sentiasa memelihara harta benda dan kemudahan awam yang menepati syarak secara beradab dan istiqamah
  2. Menyatakan maksud harta benda dan kemudahan awam
  3. Menerangkan jenis harta benda dan kemudahan awam
  4. Menjelaskan adab terhadap harta benda dan kemudahan awam yang menepati syarak
  5. Mengaplikasi tanggungjawab memelihara harta benda dan kemudahan awam
  6. Menganalisis kepentingan memelihara harta benda dan kemudahan awam
Latihan untuk topik ini