Penyelesaian masalah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyelesaikan masalah harian melibatkan harga kos, harga jual, untung, rugi, diskaun, rebat, baucer, bil, resit, invois, aset, liabiliti, faedah, dividen dan cukai perkhidmatan, pengurusan kewangan dan risiko dalam situasi harian
Latihan untuk topik ini