Keselamatan Pengendalian Peralatan dan Penjimatan Elektrik

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menjana idea faktor yang mempengaruhi penggunaan tenaga elektrik dengan menjalankan aktiviti
  2. Menjelas dengan contoh kesan kecuaian pengendalian peralatan elektrik
  3. Memerihalkan langkah keselamatan ketika mengendalikan peralatan elektrik
  4. Menjelaskan pemerhatian tentang keselamatan pengendalian peralatan dan penjimatan elektrik melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif