Hubungan Makanan antara Hidupan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud rantai makanan
  2. Mengenal pasti pengeluar dan pengguna dalam rantai makanan
  3. Merumus tentang hubungan makanan antara hidupan dengan proses fotosintesis dari aspek perpindahan tenaga berdasarkan rantai makanan
  4. Menyatakan maksud siratan makanan
  5. Membina siratan makanan di pelbagai habitat
  6. Meramalkan kesan terhadap hidupan lain jika berlaku perubahan populasi dalam siratan makanan suatu habitat
  7. Menjelaskan pemerhatian tentang hubungan makanan antara hidupan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif