Kredit dan pengurusan hutang

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menerangkan maksud kredit dan hutang
  2. Menerangkan perbezaan harga barangan sekiranya pembelian secara kredit dan tunai
Latihan untuk topik ini