Operasi asas melibatkan wang

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyelesaikan ayat matematik tambah hingga tiga nilai wang dan hasil tambahnya hingga RM1 000 000
  2. Menyelesaikan ayat matematik tolak melibatkan dua nilai wang daripada satu nilai wang dalam lingkungan RM1 000 000
  3. Menyelesaikan ayat matematik darab melibatkan nilai wang dengan nombor hingga dua digit, 100, 1000 dan hasil darabnya hingga RM1 000 000
  4. Menyelesaikan ayat matematik bahagi melibatkan nilai wang dalam lingkungan RM1 000 000 dengan nombor hingga dua digit, 100 dan 1000
Latihan untuk topik ini