Putaran dan Peredaran Bumi

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan Bumi berputar pada paksinya dan pada masa yang sama beredar mengikut orbitnya mengelilingi Matahari
  2. Memerihalkan putaran dan peredaran Bumi dari aspek arah dan tempoh
  3. Memerihalkan kesan putaran Bumi pada paksinya dengan menjalankan aktiviti
  4. Menjelaskan pemerhatian tentang putaran dan peredaran Bumi melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif