Graviti Bumi

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Memerihalkan daya tarikan graviti bumi berdasarkan pemerhatian dengan menjalankan aktiviti
  2. Mengitlak bahawa semua objek di Bumi boleh berada pada kedudukannya dengan menjalankan aktiviti
  3. Menjelaskan pemerhatian tentang tarikan graviti bumi melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif
Nota Ringkas