Bunyi

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan bunyi dihasilkan oleh getaran dengan menjalankan aktiviti
  2. Memerihalkan bunyi bergerak ke semua arah
  3. Memberi contoh fenomena dalam kehidupan harian yang menunjukkan bunyi boleh dipantulkan
  4. Memerihalkan bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memudaratkan dalam kehidupan harian
  5. Menjana idea untuk menyelesaikan masalah bagi mengurangkan pencemaran bunyi
  6. Menerangkan pemerhatian terhadap bunyi melalui bentuk tulisan atau lisan, lakaran atau ICT dengan cara yang kreatif
Nota Ringkas