Pembiasan Cahaya

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan cahaya boleh dibiaskan melalui pemerhatian menerusi pelbagai media
  2. Menjelas melalui contoh cahaya boleh dibiaskan dengan menjalankan aktiviti
  3. Memerihalkan pembentukan pelangi dengan menjalankan aktiviti
  4. Menjelaskan pemerhatian tentang pembiasan cahaya melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif
Nota Ringkas