Pantulan Cahaya

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan cahaya boleh dipantulkan dengan menjalankan aktiviti
  2. Memerihalkan kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan harian
  3. Melukis gambar rajah sinar yang menunjukkan pantulan cahaya pada cermin
  4. Menjelaskan pemerhatian tentang pantulan cahaya melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif
Nota Ringkas