Tumbuhan Bergerak Balas Terhadap Rangsangan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan melalui pemerhatian menerusi pelbagai media
  2. Menghubungkait bahagian tumbuhan yang bergerak balas dengan jenis rangsangan
  3. Membuat kesimpulan bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan dengan menjalankan penyiasatan
  4. Menjelaskan pemerhatian tentang tumbuhan gerak balas terhadap rangsangan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif