Perkumuhan dan Penyahtinjaan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud perkumuhan dan penyahtinjaan
  2. Mengenal pasti organ dan hasil bagi perkumuhan
  3. Membuat inferens kepentingan penyingkiran hasil perkumuhan dan hasil penyahtinjaan
  4. Menjelaskan pemerhatian tentang perkumuhan dan penyahtinjaan manusia melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif