Pernafasan Manusia

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal pasti organ yang terlibat dalam proses pernafasan
  2. Memerihalkan proses pernafasan dari aspek laluan udara dan pertukaran gas yang berlaku di peparu melalui pemerhatian menerusi pelbagai media
  3. Membezakan kandungan oksigen dan karbon dioksida semasa menarik dan menghembus nafas
  4. Memerihalkan pergerakan dada semasa menarik dan menghembus nafas dengan menjalankan aktiviti
  5. Mengitlak bahawa kadar pernafasan bergantung kepada jenis aktiviti yang dilakukan
  6. Menjelaskan pemerhatian tentang proses pernafasan manusia melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif