Kadaran

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menentukan suatu nilai yang tidak diketahui menggunakan kaedah unitari
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini