Isi padu pepejal

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menentukan isi padu kubus dan kuboid menggunakan kubus 1 unit padu dan rumus
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini