Pola nombor

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal pasti pola bagi siri nombor yang diberi secara tertib menaik dan tertib menurun satu-satu hingga sepuluh-sepuluh, seratus-seratus, seribu-seribu dan sepuluh ribu-sepuluh ribu
  2. Melengkapkan pelbagai pola nombor yang diberi secara tertib menaik dan tertib menurun satu-satu hingga sepuluh-sepuluh, seratusseratus, seribu-seribu dan sepuluh ribu-sepuluh ribu
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini