Integriti demi Pembangunan Negara

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menjelaskan contoh integriti demi pembangunan negara.
  2. Mengenal pasti cara melaksanakan tanggungjawab dengan berintegriti demi pembangunan negara.
  3. Memerihalkan kepentingan integriti demi pembangunan negara.
  4. Merumuskan implikasi perbuatan yang tidak berintegriti kepada pembangunan negara.
  5. Mengekspresikan perasaan apabila mengamalkan integriti demi pembangunan negara.
  6. Mengamalkan tanggungjawab dengan berintegriti dalam kehidupan harian demi pembangunan negara.
Nota Ringkas