Pendidikan Moral

Bab 6 : Pembangunan Negara Bertunjangkan Integriti

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Moral
Dalam topik ini, pelajar akan meneroka konsep "Integriti demi Pembangunan Negara." Mereka akan mendapat pemahaman tentang bagaimana integriti, yang dicirikan oleh kejujuran, tingkah laku beretika, dan pematuhan kepada prinsip moral, menyumbang kepada kemajuan dan kemajuan sesebuah negara. Melalui contoh dunia sebenar, mereka akan belajar bagaimana individu dan institusi menegakkan integriti untuk memupuk pembangunan positif. Pelajar akan mengenal pasti kaedah untuk melaksanakan tugas mereka secara bertanggungjawab dengan integriti, memastikan tindakan mereka sejajar dengan kemajuan negara mereka. Mereka akan mengiktiraf kepentingan integriti dalam mengekalkan kepercayaan, menggalakkan keadilan, dan mencapai pertumbuhan yang mampan. Selain itu, pelajar akan memahami kesan buruk tindakan yang tidak berintegriti terhadap pembangunan negara. Topik ini bertujuan untuk membangkitkan rasa bangga dan komitmen dalam mengamalkan integriti, seterusnya menyumbang kepada pembangunan berterusan negara mereka dalam kehidupan seharian mereka.
Nota Ringkas