Individu Glokal

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menjelaskan ciri individu glokal.
  2. Mengenal pasti sikap individu glokal.
  3. Menghuraikan kepentingan menjadi individu glokal.
  4. Meramalkan kesan sekiranya individu tidak bersikap glokal.
  5. Mengekspresikan perasaan apabila bertindak sebagai individu glokal.
  6. Mengamalkan sikap individu glokal dalam kehidupan harian.
Nota Ringkas